U bent hier

Tijdelijk werkloos? Syndicale vragen?

 

Met vragen over je werkloosheidsvergoeding, arbeidsvoorwaarden, loon, werktijden enz. kan je ook bij een vakbond terecht. De vakbonden die actief zijn in het Antwerpse onderwijs stellen zich kort aan je voor.  Meer info vind je op hun websites. 

Ben je niet aangesloten bij een vakbond? Dan kan je voor een werkloosheidsuitkering terecht bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

 

Het VSOA Onderwijs: bijstand met raad én daad!

VSOA staat voor Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt. Het VSOA Onderwijs zorgt ervoor dat jij er als leerkracht niet alleen voor staat en ijveren we voor optimale werkomstandigheden.

Als jonge en dynamische vakbond verkondigen én verdedigen wij onze leden in alle onderhandelings- en overlegcomités en raden. Het VSOA Onderwijs is niet de grootste speler, maar bij ons bent u alvast geen nummer.

Meer info en lid worden: http://www.vsoa-onderwijs.be/

Terug naar boven

ACOD Onderwijs Antwerpen/Kempen/Mechelen: Samen zijn we sterk!

Wij vertegenwoordigen jouwbelangen in diverse onderhandelings- en overlegstructuren van de overheid en de inrichtende machten. Op regelmatige tijdstippen houden we ook ledenvergaderingen waar je mee onze standpunten kunt bepalen. 

We geven advies bij:

  • Problemen met bezoldiging
  • Conflicten op de werkvloer
  • Behandelen van orde- of tuchtmaatregelen
  • Loopbaanplanning

Meer info op www.acodonderwijs.be

Terug naar boven

COC

De COC, Christelijke Onderwijscentrale, is de vakorganisatie die de belangen behartigt van de personeelsleden uit:

  • het onderwijs (met uitzondering van de personeelsleden in het gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs die zich tot onze zustercentrale, het COV , kunnen wenden)
  • de centra voor leerlingenbegeleiding
  • de internaten
  • de opvangcentra
  • de kinderdagverblijven
  • de inspectie- en begeleidingsdiensten

Meer info:

Tel: 03 222 70 96
e-mail: coc.antwerpen@acv-csc.be
Website: http://www.coc.be/

Terug naar boven

COV

Het COV, het Christelijk Onderwijzersverbond, is de vakorganisatie voor het personeel van het vrij gesubsidieerd en het officieel (stedelijk) gesubsidieerd onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs). Je kunt bij ons terecht met vragen over werken in het onderwijs, het statuut van het onderwijzend personeel, de arbeidsvoorwaarden (het loon,verlofstelsels …), belangenverdediging, enz. 

Meer informatie?

Terug naar boven

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Ben je niet aangesloten bij een vakbond dan kun je langsgaan bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Deze dienstverlening is gratis.

HVW Antwerpen
Marnixstraat 14A
2060 Antwerpen
Tel: 03 / 234 07 62
Fax: 03 / 206 78 49
E-mail:info.antwerpen@hvw.fgov.be
Website: www.hvw.fgov.be

Terug naar boven

0