U bent hier

Einde schooljaar: wist-je-dat?

Heb je net je eerste jaar als leerkracht achter de rug? Dan heb je vast wat vragen over wat er moet gebeuren op het einde van het schooljaar. We zetten wat zaken op een rijtje voor jou.

Wist je dat:

 • je als schoolverlater, jonger dan 25 jaar, die binnen de 4 maanden na het afstuderen in dienst trad in het onderwijs, aanvullend vakantiegeld kan aanvragen? Hier vind je alle informatie over (aanvullend) vakantiegeld. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit aan te vragen.

 • je best tijdig begint te solliciteren als je nog geen zekerheid hebt voor volgend schooljaar? Op onze website vind je heel wat tips.

 • je tijdens de zomervakantie uitgestelde bezoldiging krijgt indien je het afgelopen schooljaar in het onderwijs werkte? Daarnaast kan het zijn dat je recht hebt op aanvullend stempelgeld. Hier vind je meer informatie over de uitgestelde bezoldiging. De uitgestelde bezoldiging die je in juli ontvangt, wordt berekend op hoeveel je als leerkracht werkte in de periode september-december. De uitgestelde bezoldiging die je in augustus ontvangt wordt, berekend op je aantal werkdagen van januari tot juni. Indien je niet het hele schooljaar voltijds hebt gewerkt, krijg je eventueel nog een bijpassing van RVA. RVA hanteert wel andere uitbetalingsmomenten. Eerst bepaalt men hoeveel hoeveel dagen je bezoldigd wordt in juli en augustus. Op basis daarvan berekent men hoeveel en wanneer je uitkering uitbetaald wordt. Als je niet het volledige schooljaar aan de slag was, hou je er best rekening mee dat je in juli misschien weinig inkomsten hebt. Wend je tot je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) als je exact wil weten wat je kan verwachten.

 • je tijdens de zomervakantie vrijgesteld bent van het zoeken naar werk als je het afgelopen schooljaar als leerkracht aan de slag was? Je hoeft dus niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Als je nog geen opdracht voor het nieuwe schooljaar hebt, doe je er wel best aan de nodige actie te ondernemen.

 • je tijdens de zomervakantie mag bijwerken? Opgelet: niet als student! Hou er rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor je belastingen.

 • je op tijd je aanvraag voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) moet aanvragen? Je moet je aanvraag voor 15 juni indienen. Hier vind je meer informatie.

 • je, indien je niet voltijds vastbenoemd bent, op het einde van het schooljaar je C4 moet binnenbrengen bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas)? Vraag deze tijdig aan bij de school waar je werkte.

 • je, indien je je beroepsinschakelingstijd van 1 jaar doorlopen hebt, misschien recht hebt op een inschakelingsuitkering? Meer info kan je hier vinden.

 • je eerste contactpunt voor administratieve vragen het schoolsecretariaat is? Een tweede aanspreekpunt is het werkstation bij het ministerie van van Onderwijs en Vorming.

 

Studeer je dit schooljaar af en begeef je je vanaf volgend schooljaar op de arbeidsmarkt? Dan hebben we ook nog wat weetjes voor je!

Wist je dat:

 • je je best zo snel mogelijk inschrijft bij VDAB? Hoe sneller je beroepsinschakelingstijd begint te lopen, hoe beter. Als je geen werk vindt, heb je namelijk na een bepaalde periode recht op een inschakelingsuitkering. Hier vind je alle informatie over de beroepsinschakelingstijd. Publiceer ook meteen je leerkrachtcv. Als je je diploma instuurt, krijg je al snel een stamboekummer.

 • je de zomer nadat je afstudeert nog als student mag werken? Opgelet, als je meer dan 50 dagen werkt als student, verlies je het voordeel van de verminderde sociale bijdragen. Meer info vind je bij student at work.

 • je je tijdig moet inschrijven bij het ziekenfonds? Een schoolverlater moet zich op eigen naam aansluiten bij een ziekenfonds op het ogenblik dat hij/zij begint te werken, zodra hij/zij 25 jaar is of op het ogenblik dat hij/zij inschakelingsuitkeringen ontvangt. Tijdens de beroepsinschakelingstijd blijft de schoolverlater onder bepaalde voorwaarden ten laste van zijn/haar ouders. Voor meer informatie hierover, neem je best contact op met het ziekenfonds van je ouders.

 • je onder bepaalde voorwaarden nog recht hebt op kinderbijslag? Informeer je bij je kinderbijslagfonds of Famifed.

 • je aangesteld kan worden als je onderwijsbevoegdheid hebt, je van onberispelijk gedrag bent, je kennis hebt van de onderwijstaal en je geniet van al jouw politieke en burgerlijke rechten? Neem dus zeker volgende zaken best mee naar elke school waar je aan het werk gaat: een uittreksel uit het strafregister (model 569 2SV), een kopie van je diploma en je stamboeknummer als je er al één hebt (indien niet, krijg je dit bij je eerste opdracht).

CE3B01
0