U bent hier

Educatieve bachelor in het onderwijs

De educatieve bachelor kleuter-, lager- of secundair onderwijs (geïntegreerde lerarenopleiding)

Doel
In deze opleiding leer je hoe je met leerlingen moet omgaan, hoe je een goed teamlid kan zijn in een school en hoe je leerlingen op een leuke manier interessante zaken kan bijleren. Maar je leert ook wat je moet weten over de vakken die je gaat geven. Je hoeft dus helemaal nog geen specialist te zijn in een bepaald vakgebied. Je algemene kennis uit het secundair onderwijs is voldoende om met deze opleiding te starten.

Wat
Deze opleiding kan je alleen volgen aan een hogeschool. Het is een opleiding van 180 studiepunten. In een modeltraject komt dit neer op minstens drie jaar voltijds studeren om de opleiding af te werken. Je kunt de opleiding ook spreiden over meer dan drie jaar. Daarvoor stippel je, in samenspraak met de opleidingsinstelling, je eigen flexibele en individuele traject uit. Ben je reeds in het bezit van een andere bachelor- of masterdiploma? Bekijk dan zeker ook de mogelijkheden van het starten van een educatieve bachelor in het onderwijs via een verkort traject

Om te starten
Je moet een diploma van het hoger secundair onderwijs hebben. Als je al werkervaring hebt of vakken in een andere opleiding hebt gevolgd, heb je misschien recht op een aantal vrijstellingen.  Vraag dus zeker of je recht hebt op vrijstellingen of ‘eerder verworven competenties’ of bekijk de procedures van de Antwerpse universiteit en hogescholen op volgende website (klik hier).

Er zijn drie educatieve bachelors in het onderwijs:

  • Educatieve bachelor kleuteronderwijs

Met dit diploma mag je lesgeven aan kleuters in een gewone kleuterschool. Maar je kan ook werken met kinderen met een handicap of met speciale behoeften in het buitengewoon onderwijs of je kan lesgeven in de eerste graad van het lager onderwijs. Je komt in aanmerking voor een heleboel jobs op het niveau van een professionele bachelor. Ook bedrijven buiten de onderwijssector zoeken kandidaten die goed kunnen omgaan met mensen en die tijdens hun opleiding hebben bewezen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Deze opleiding kan je in Antwerpen volgen aan:

Karel de Grote-Hogeschool

AP Hogeschool Antwerpen

Thomas More

Overzicht onderwijsinstellingen buiten Antwerpen die de educatieve bachelor kleuteronderwijs aanbieden. 

  • Educatieve bachelor lager onderwijs

Met dit diploma kan je lesgeven in het gewoon onderwijs aan kinderen tussen 6-12 jaar, in het buitengewoon onderwijs (basis en secundair) en in het kleuteronderwijs. Je kunt met dit diploma ook aan de slag in internaten, buitenschoolse vormingscentra of educatieve diensten van NGO’s, musea, jeugdwerk en bedrijven. Deze opleiding kan je in Antwerpen volgen bij:

Karel de Grote-Hogeschool

AP Hogeschool Antwerpen

Thomas More

Overzicht onderwijsinstellingen buiten Antwerpen die de educatieve bachelor lager onderwijs aanbieden. 

  • Educatieve bachelor secundair onderwijs

Met dit diploma kan je lesgeven in de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs (aan leerlingen uit het eerste, tweede, derde en vierde middelbaar). Je kunt ook aan de slag in de derde en vierde graad van het secundair onderwijs (vijfde en zesde middelbaar) maar dan enkel in het beroepsonderwijs (BSO) en sommige richtingen in het technisch secundair onderwijs (TSO). Je kunt met dit diploma ook lesgeven in het buitengewoon onderwijs. Als je de richting ‘lichamelijke opvoeding’ volgt, mag je ook lesgeven in het basisonderwijs. En als je voor het vak ‘project Kunstvakken’ kiest, kan je terecht in het Deeltijds Kunstonderwijs, in de socio-culturele sector of in het lager onderwijs. Met dit diploma mag je ook lesgeven in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). 

Er bestaan ook verkorte trajecten:

-wie al onderwijsbevoegdheid heeft, kan een extra vakbekwaamheid behalen (ongeveer 60 studiepunten)
-wie al een bachelordiploma behaalde, kan onderwijsbevoegdheid en vakbekwaamheid voor 2 vakken behalen (120 studiepunten) 
-wie al een bachelordiploma behaalde, kan onderwijsbevoegdheid behalen (60 studiepunten). In deze opleiding wordt verwacht dat je op basis van je diploma al gespecialeerd bent in je vakgebied.  Je leert hoe je moet omgaan met leerlingen en hoe je leerstof op een goede manier kan overbrengen. De opleidingen worden zowel overdag als ’s avonds georganiseerd. Verder is er de mogelijkheid om deze opleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Je bent dan een Leraar-In-Opleiding (LIO) met een aangepast traject.

Vakken/ Vakkencombinaties

In de educatieve bachelor secundair onderwijs kies je voor een combinatie van twee vakken die je later wilt onderwijzen. Bekijk de websites van de hogescholen om te weten te komen welke vakkencombinaties mogelijk zijn.

Via de links van de Antwerpse opleidingsinstellingen die de professionele bachelor secundair onderwijs aanbieden kan je zien welke vakken zij aanbieden en welke vakkencombinaties mogelijk zijn. 

Karel de Grote-Hogeschool

AP Hogeschool Antwerpen

Thomas More

Overzicht mogelijkheden bij onderwijsinstellingen buiten Antwerpen die de educatieve bachelor secundair onderwijs aanbieden. 

 

CE3B01
0