U bent hier

Instaptoets lerarenopleiding

Vanaf het academiejaar 2017-18 zijn alle studenten, die starten met een lerarenopleiding aan de hogeschool, verplicht een instaptoets af te leggen alvorens ze zich kunnen inschrijven aan een hogeschool. Ook studenten die eerder een andere bachelor of master behaalden dienen deze toets af te leggen. In de folder kan je alle informatie vinden.

De instaptoets is voor alle studenten en voor hogescholen in Vlaanderen dezelfde.

Lees goed alle info vooraleer je van start gaat met de toets. Bekijk op voorhand hoeveel tijd je nodig hebt om hem af te werken.

https://ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html

 

Wat doet een instaptoets?

Het doel van de instaptoets is jou als student een indicatie te geven over jouw basiskennis op het moment van de inschrijving.  Basiskennis die de hogescholen verwachten als je aan de opleiding start.


Wat houdt de instaptoets voor de lerarenopleiding in?

De toets bestaat uit twee vaste onderdelen voor alle bachelor lerarenopleidingen (kleuter, lager en secundair):


Iedereen legt een test Nederlands en een LEMO-test af.

Voor Nederlands krijg je meerkeuze- en invulvragen om leesbegrip, woordenschat, structuur en correct taalgebruik te testen ( duurtijd  +/- 45 minuten)

De LEMO-test geeft je zicht op je motivatie- en je studievaardigheden (duurtijd +/- 15 minuten)


Voor de lerarenopleiding lager onderwijs zijn er nog twee bijkomende onderdelen:

Voor Frans zijn er  lees- en luisterteksten met meerkeuzevragen ( duurtijd +/- 90 minuten)

De test Wiskunde is gebaseerd op de eindtermen voor het lager onderwijs (duurtijd +/- 45 minuten)

 

Check bij het starten van tests of je hem in één keer dient af te leggen of of er mogelijkheid is om te onderbreken en later verder te doen.
 

Wat met het resultaat van de toets?

Het resultaat van de test is niet bepalend of je mag starten aan de opleiding. Het is geen indicatie van je slaagkans, maar een weergave van waar je staat en waar je werkpunten liggen.

In principe hoef je de uitslag niet met de school te delen, al raden wij dit sterk aan. Het biedt je het voordeel om al vóór de start van de opleiding of bij aanvang ervan een remediëringstraject op te starten.  Wat alleen maar je slaagkansen in de opleiding vergroot. Bij de test zal je daarom gevraagd worden op welke school je de lerarenopleiding wenst te volgen.


Waar en wanneer kan ik die instaptoets afleggen?

Je kan de toets online afleggen waar en wanneer je wil. Aanmelden voor de toets en een profiel aanmaken doe je via : https://ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html . Je dient wel aan te geven voor welke lerarenopleiding je de test wenst af te leggen.

 

Waarop moet ik letten als ik de instaptoets maak?

Maak de instaptoets op een rustige plek waar je niet gestoord wordt en op een moment dat je voldoende tijd hebt en goed uitgerust bent.

Zorg voor een computer met een stabiele internetverbinding en een opgeladen batterij. Hou je identiteitskaart bij de hand want je hebt je rijksregisternummer nodig.

Schrijfgerief en kladpapier komen zeker van pas. In de instaptoets Frans (voor lager onderwijs) zitten ook kijk- en luisterfragmenten. Hierbij kan een koptelefoon handig zijn, maar test op voorhand de geluidsinstellingen. Je kan de verschillende onderdelen spreiden. Je hoeft ze dus niet allemaal na elkaar te maken.
Als je twijfelt tussen leerkracht kleuteronderwijs en leerkracht lager onderwijs, maak dan de instaptoets voor lager onderwijs. Op die manier heb je zeker alle onderdelen gedaan.

 

En wat na de instaptoets?

Als je deze toets aflegt, krijg je een bewijs van deelname waarmee je kan inschrijven voor de lerarenopleiding. Dit bewijs is één academiejaar geldig. Je maakt de versie van de instaptoets voor het academiejaar waarvoor je wil inschrijven: als je wil inschrijven voor academiejaar 2019-2020 dan maak je de instaptoets versie 2019-2020.

Bekijk op de websites van AP, KdG en Thomas More hoe de hogescholen je ondersteuning kunnen bieden.

 

Is deze test dezelfde als de Columbustest?

De instaptoets en de Columbustest staan los van elkaar. Columbus is een onlinetool die door middelbare scholen kan aangevraagd worden. Het doel is om derdegraads leerlingen te ondersteunen bij hun keuzeproces naar een voortgezette opleiding.  Tot 31 maart kunnen leerlingen de verschillende onderdelen (gebaseerd op LASSI-vragenlijst, LUCI-platform, SIMON, Klaar voor Hoger Onderwijs en LEMO-testen) invullen, waarmee ze hun interesses, capaciteiten en waarden zelf ontdekken. Achteraf krijgen ze het resultaat in een individueel feedbackrapport (momenteel enkel voor de leerlingen van het 6e middelbaar).

Meer informatie is beschikbaar op hun website, met de mogelijkheid om als school in te tekenen.

 

Belangrijk om weten

Laat je niet afschrikken door deze instaptoets…  De lerarenopleiding is de eerste opleiding waarvoor een toets wordt georganiseerd, mettertijd zullen ook andere opleidingen volgen.   Bekijk de test als een opportuniteit om goed voorbereid aan je opleiding te beginnen.

Wil je in afwachting van je start aan de lerarenopleiding je kennis wat bijschaven dan kan je hier alvast wat tips vinden.

 

 

CE3B01
0