U bent hier

Tips voor een goede vacature

Een goede vacature trekt de aandacht van zoveel mogelijk kandidaten en verzekert je van een betere automatische matching. Hier vind je enkele gouden regels.

 • Eén profiel = één vacature.
  Beperk een vacature tot één profiel.
   
 • ​​Een duidelijke functienaam (=de belangrijkste rubriek van de vacature!)
  -is het eerste wat een kandidaat te zien krijgt
  -is concreet
  -geeft een goed idee over de jobinhoud.
  -is genderneutraal (indien er geen neutrale vorm bestaat, vermeld je zowel de mannelijke als vrouwelijke vorm gescheiden door een /)
  -Basis: Leerkracht kleuteronderwijs en leerkracht lager onderwijs
  -Secundair: Leerkracht + vak + graad (bijvoorbeeld Leerkracht Frans in de eerste graad)
   
 • Een volledige en aantrekkelijke functieomschrijving
  -bevat een duidelijk en concreet takenpakket.
  -Leerkracht secundair: welke vakken en aantal uren per vak. 
  -Leerkracht kleuteronderwijs / lager onderwijs: bij welke leeftijd (kleuters), welk leerjaar.
  -geeft bij een deeltijdse tewerkstelling duidelijk aan op welke dagen de lessen gegeven worden.
  -vermeldt ook steeds de begin- en de einddatum van de lesopdracht.
  -geeft aan of er co-teaching, aanvangsbegeleiding, een parallelcollega, ... is. 
   
 • De juiste studievereisten 
  -Komen er meerdere diploma's in aanmerking voor de vacature? Zet ze er dan ook allemaal bij. 
  -Is een 'vereist' diploma echt nodig? 
  -Voor leerkrachten praktijkvakken: eventueel geen diploma, wél ervaring.
   
 • De juiste taalvereisten 
  Moet een leerkracht Frans het Nederlands als moedertaal beheersen? In principe is niveau B2 (3.2) van het Nederlands voldoende voor leerkrachten vreemde talen.
   
 • Omschrijf de sollicitatieprocedure
  -geef duidelijk aan op welke wijze (e-mail, online, telefonisch, per post) kandidaten kunnen solliciteren en tot wie ze de sollicitatie kunnen richten.
  -Indien je een vacature hebt met een vooropgestelde einddatum voor sollicitatie, vergeet dit dan niet te vermelden.
  -Vertegenwoordig je een Antwerpse school? Voeg dan de hashtag #lesgeveninantwerpen toe aan je vacature. Zo kunnen werkzoekenden je vacature snel terug vinden.
   
 • Antidiscriminatiewet
  -Publiceer enkel vacatures die in overeenstemming zijn met de regels rond non-discriminatie. De antidiscriminatiewet wordt strikt toegepast. Discriminerende bemerkingen op het gebied van geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit,…zijn niet toegelaten.

Is de automatische matching niet voldoende en krijg je weinig resultaten? Dan kan je zelf een selectie maken en bijkomende/andere criteria aanduiden. Je kan geselecteerde kandidaten een mail sturen, kandidaten bewaren en ze een waardering geven. Je kan ook een selectie bewaren en aangeven dat je dagelijks een mail met cv's van nieuw ingeschreven leerkrachten wil ontvangen. Vind je nog steeds geen geschikte kandidaat? Vraag dan zeker ondersteuning van VDAB.

0