U bent hier

Tips voor een goede vacature?

Een goede vacature trekt de aandacht van zoveel mogelijk kandidaten. Hier vindt u enkele gouden regels.

  • Eén profiel = één vacature. Beperk een vacature tot één profiel.
     
  • ​​Geef een duidelijke functienaam

De functienaam is de belangrijkste rubriek van de vacature. Hij is namelijk het eerste wat een kandidaat te zien krijgt. Zorg ervoor dat hij concreet is en een goed idee geeft over de jobinhoud.

Beroepsnamen worden in de mate van het mogelijke genderneutraal gehouden. Indien er geen neutrale vorm bestaat, wordt de mannelijke vorm behouden. Het is overbodig (m/v) toe te voegen. Dit wordt standaard getoond op de vacature.

Basis: Onderwijzer of kleuteronderwijzer

Secundair: Leerkracht

  • Geef een duidelijke functieomschrijving

Een vacature moet een duidelijk en concreet takenpakket bevatten.

Leerkracht secundair: welke vakken en aantal uren per vak, bij een deeltijdse tewerkstelling duidelijk vermelden op welke dagen de lessen gegeven worden. Vermeld ook steeds de begin- en de einddatum van de lesopdracht.

Onderwijzer lager- of kleuterschool: welk leerjaar, bij een deeltijdse tewerkstelling duidelijk vermelden op welke dagen de lessen gegeven worden. Vermeld ook steeds de begin- en de einddatum van de lesopdracht.

  • Omschrijf de sollicitatieprocedure

Geef duidelijk aan op welke wijze (e-mail, on line, telefonisch, per post) kandidaten kunnen solliciteren en tot wie ze de sollicitatie kunnen richten.

Indien u een vacature heeft met een vooropgestelde einddatum voor sollicitatie, vergeet dit dan niet te vermelden.

  • Antidiscriminatiewet

Publiceer enkel vacatures die in overeenstemming zijn met de regels rond non-discriminatie. De antidiscriminatiewet wordt strikt toegepast. Discriminerende bemerkingen op het gebied van geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit,…zijn niet toegelaten.

0