U bent hier

Lerarenplatform

Ben je nog op zoek naar een uitdaging voor volgend schooljaar? Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt ‘het pilootproject lerarenplatform’ opgezet. Het is de bedoeling om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden binnen een samenwerkingsplatform. Er is plaats voor 2500 leerkrachten basisonderwijs en 350 leerkrachten secundair onderwijs. Het project start op 1 oktober 2018.

Het project heeft als doel jonge leerkrachten een beter loopbaanperspectief te bieden. Scholen zullen door het lerarenplatform sneller afwezige leraren kunnen vervangen. Als leerkracht word je verbonden aan een ankerschool en doe je waar nodig vervangingen op de andere scholen van het samenwerkingsplatform. Wie in het proefproject stapt, heeft werkzekerheid vanaf 1 oktober tot het einde van het schooljaar (minstens halftijds). Als je geen andere leerkrachten moet vervangen, word je ingezet om andere pedagogische taken te doen. 80% van je opdracht moet uit pedagogische taken bestaan. Het is ook mogelijk een vastbenoemde leerkracht de vervangingen te laten doen (via verlof tijdelijk andere opdracht) en de tijdelijke leerkracht een stabiele opdracht te geven.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt het pilootproject opgezet, gemonitord en opgevolgd. Op basis van een evaluatie zal beslist worden of het project wordt verdergezet in de toekomst.

Hier vind je alle informatie over het lerarenplatform.

Op onze website kan je sollicitatietips voor de verschillende netten terugvinden.