U bent hier

Klasse ontwikkelde een origineel pakket voor startende leraren

Klasse ontwikkelde een origineel pakket voor startende leraren. Dat ondersteunt hen en de school in hun eerste stappen in het onderwijs. Wil je graag zo’n gratis pakket voor alle starters in jouw school?

WAT ZIT ER IN HET PAKKET?

Klasse ontwikkelde een prettig en professioneel pakket met:

  • een interactief startersboekje met loopbaanvragen, reflectie-oefeningen, doe-opdrachten en portretten
  • praatkaartjes voor het oudercontact
  • een handleiding voor de mentor/coach
  • een gespreksstarter
  • Allemaal fijn verpakt in een brooddoos.

VOOR WIE?

Als ingeschreven school ontvang je een pakket voor elke startende leraar die:

  • een ambt heeft als onderwijzend personeel in kleuter-, lager of secundair onderwijs (geen stagiairs)
  • voor de eerste keer in ambt is in schooljaar 2014 – 2015
  • nog geen pakket kreeg, ook niet in een andere school
  • minstens drie weken een opdracht heeft in de school, zodat er tijd genoeg is om te leveren
  • Als een leraar in verschillende scholen tegelijk lesgeeft, dan komt het pakket toe op de school met het kleinste instellingsnummer.

HOE KRIJGT DE SCHOOL HET PAKKET?

Eens je ingeschreven bent, hoef je niets meer te doen. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi)  houdt een schooljaar (2014 -2015) lang bij hoeveel nieuwe starters er zijn in jouw school die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Twee keer per maand maakt Agodi die berekening. Op basis daarvan stuurt Klasse je automatisch het juiste aantal pakketten op.

Het pakket wordt geleverd op het adres van de hoofdvestiging van je school. Dat kan niet anders, want Agodi weet niet in welke vestigingsplaats(en) de startende leraar werkt.

De eerste starterspakketten zullen ten vroegste vanaf 25 september op school geleverd worden. Klasse levert zolang de voorraad strekt.

Komt een pakket toe en weet je niet precies voor welke starter het bedoeld is? Kijk dan op www.vlaanderen.mijnonderwijs.be (elke directeur heeft een login). Je vindt er bij elke levering een lijst van de starters voor wie eentje is opgestuurd (op basis van de bovengenoemde voorwaarden).

WIE KAN INSCHRIJVEN?

Als school schrijf je eenmalig in.

Alle scholen uit kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen inschrijven. De inhoud van het pakket is afgestemd op deze doelgroep. DKO en volwassenenonderwijs kunnen niet inschrijven. Het pakket is wel voor iedereen online beschikbaar op www.klasse.be/pasvoordeklas (vanaf september 2014).

MEER INFO?

Voor vragen over inschrijving en distributie: pasvoordeklas@klasse.be of 02/ 553 96 88.