U bent hier

Een klas is zo anders in de praktijk

Sofie had nooit verwacht dat ze voor een klas zou staan, maar ondertussen geeft ze al enkele jaren les in het secundair onderwijs. En met plezier!

Baguette lassen, halfautomaat en TIG

“Ik geef PAV (project algemene vakken) aan de richting Metaal/Las op Don Bosco Werken en Leren in Wilrijk. De leerlingen op onze school volgen deeltijds onderwijs. Concreet betekent dit dat ze afwisselend naar school gaan en werken. Per week worden ze twee dagen op school verwacht. Ze krijgen één dag PAV en 1 dag beroepsgerichte vorming. Dit omvat theorie en praktijk lassen waar ze drie deelmodules moeten behalen: baguette lassen, halfautomaat en TIG. Termen die mij in het begin volkomen onbekend waren maar die nu tot mijn parate kennis horen. Woensdag is bij ons een lesvrije dag. Leerlingen moeten dan gaan werken of worden ingezet om te gaan solliciteren, leerkrachten hebben dan vakvergadering, personeelsvergadering, klassenraad, …”

“Van de leerlingen wordt sinds dit schooljaar een voltijds engagement verwacht. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen die geen invulling hebben in werkplekleren (zoals een voortraject, brugproject of regulier werk) terecht komen in het aanlooptraject (AT groep). Daar wordt zo individueel mogelijk gewerkt en krijgen de jongeren de kans te om niet enkel hun arbeids- en loopbaangerichte competenties maar ook hun vaktechnische kennis in te oefenen en uit te breiden. Het doel van de AT groep is om de jongeren zo snel mogelijk  te laten doorstromen naar regulier werk."

"Op de dagen dat ik niet lesgeef, gebruik ik mijn tijd om lessen voor te bereiden, om samen met collega’s thema’s uit te werken voor studiegroepen waar we aan co-teaching doen, maar ook voor rondetafelgesprekken met ouders, CLB en andere partners en om toezicht te doen. Daarnaast ben ik op assistentiemomenten stand-by voor vervangingen en om in te springen als er een probleem is met één van de leerlingen.“

Leerkracht worden was zeker niet mijn eerste plan

“Ik deed een bachelor geschiedenis en behaalde daarna een master culturele studies. Ik wilde aanvankelijk in de culturele sector werken, maar de jobs liggen daar niet voor het rapen. Ik zocht dus een back-up plan en besloot in één jaar de specifieke lerarenopleiding te volbrengen aan de universiteit van Antwerpen. Ik had nooit verwacht dat ik echt voor een klas zou staan, maar tijdens de opleiding bleek het wel mijn ding. Toen ik mijn diploma behaalde, dacht ik: ‘Ik geef het een kans en dan zien we wel’. Nu ben ik tevreden met mijn keuze, ik doe het echt wel graag. Wij hebben heel mondige en directe leerlingen, en dat apprecieer ik. Samen namen we deel aan ‘De Strafste School’ van MNM. Dit was echt één groot feest, ik zal het nooit vergeten. Het samenhorigheidsgevoel op school was toen echt heel groot, ook al zijn we maar een kleine school met een beperkt aantal leerlingen.”

“Sommigen van onze leerlingen hebben het zeer moeilijk thuis. Het geeft veel voldoening als ze hier hun diploma of certificaat behalen. Wie hier afstudeert kan vaak aan de slag blijven op het bedrijf waar hij/zij al werkt. Oud-leerlingen komen nog vaak op bezoek om een babbeltje doen. De band met hen is echt goed en dat vind ik heel leuk. ”

Bijt door de zure appel heen

“Het is niet altijd even gemakkelijk. Ik deed hiervoor een aantal tijdelijke opdrachten op andere scholen. Sommige opdrachten vielen zo goed mee dat het jammer was dat de vervangingen ten einde liepen. Bij andere opdrachten dacht ik: ‘Is dit het nu?’. Als je op veel verschillende scholen werkt, kom je sowieso op plekken waar je minder graag bent. De sfeer op een school doet veel, hoe de collega’s en de leerlingen met elkaar omgaan.”

“Je moet even door de zure appel bijten. Als je je lerarendiploma behaalt, denk je dat je er klaar voor bent, maar dat is vaak niet zo. Een klas is zo anders in de praktijk dan op papier. Jij moet wennen aan de leerlingen en de leerlingen moeten wennen aan jou. Tijdens de les klasmanagement op de unief kunnen ze wel zeggen hoe je moet reageren, maar op het moment dat je er staat, is het toch allemaal niet zo simpel als de cursus voorschrijft. Het kan ook niet altijd met alle leerlingen en collega’s klikken, dat moet je er bijnemen. En je mag niet direct opgeven als je niet onmiddellijk werk vindt. De onzekerheid is het ergste, maar eigenlijk heb ik in totaal nog maar 14 dagen zonder werk gezeten.”

Wil je ook woorden of beelden kwijt over je job als leerkracht in Antwerpen? Contacteer ons!

Deze artikels vind je misschien ook interessant

Kleuterleraar of DJ?

Wie twijfelt om in een Antwerpse school aan de slag te gaan, raad ik aan: 'Gewoon doen!'

Meer dan lesgeven alleen

5 jaar later

Antwerpen, het schoolteam en de wereld