U bent hier

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Sinds 1 september 2009 bestaan er nog maar twee soorten lerarenopleidingen: de geïntegreerde lerarenopleiding en de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). De specifieke lerarenopleiding leidt tot het "diploma van leraar". Het vervangt de vroegere D-cursus, de vroegere GPB én de vroegere aggregatieopleiding. Er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen leraren die gestudeerd hebben aan een hogeschool, een universiteit of in het volwassenenonderwijs. 

Opgelet: Vanaf 1 september 2019 wordt de specifieke lerarenopleiding hervormd. Studenten met een vooropleiding bachelor, graduaat of secundair onderwijs kunnen terecht bij een hogeschool voor de SLO, terwijl studenten met een masterdiploma dit aan een universiteit kunnen volgen.  Er zullen 3 verschillende opleidingen zijn: de educatieve graduaatsopleiding (90 studiepunten), de educatieve bacheloropleiding (60 studiepunten) en de educatieve masteropleiding (60 studiepunten).

Meer info vind je hier:

Studenten die bij aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten (vrijstellingen niet meegerekend) in de SLO heeft verworven, zullen hun opleiding kunnen afwerken tot en met het schooljaar 2020-2021. 

Doel

In de specifieke lerarenopleiding leer je hoe je met leerlingen moet omgaan, hoe je een goed teamlid kan zijn in een school en hoe je leerlingen op een leuke manier interessante zaken kan bijleren. Er wordt wel verwacht dat je al in één specifiek vak of vakgebied gespecialiseerd bent. Voor een aantal vakken moet je nuttige ervaring kunnen voorleggen om een vereist bekwaamheidsbewijs te krijgen. Je leert in deze lerarenopleiding dus niets inhoudelijks bij over het vak of de vakken die je gaat geven. Hier leer je enkel hoe je een goede leerkracht kan zijn.

Wat
De SLO is een opleiding van 60 studiepunten. Je kunt deze dus in principe in één jaar afronden. De meeste specifieke lerarenopleidingen worden echter deeltijds en modulair aangeboden. Een modeltraject is 2 jaar.

Vanuit je vooropleiding of eerdere werkervaring heb je misschien recht op een aantal vrijstellingen (vakken die je niet meer hoeft te volgen, omdat je ze al gevolgd hebt in een andere opleiding of omdat je al ervaring hebt in dat vakgebied). Vraag dit zeker na bij de opleidingsinstelling waar je wil studeren. Of bekijk de regels in verband met eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK) op de website van de opleidingsinstelling.

Verder is er de mogelijkheid om de specifieke lerarenopleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Je bent dan een Leraar-In-Opleiding (LIO) met een aangepast traject.

Waar kan je lesgeven?

Met het ‘diploma van leraar’ kan je aan de slag als leraar in het lager en hoger secundair onderwijs. Je kunt ook lesgeven in het buitengewoon onderwijs. In welke richtingen je terecht komt en welke vakken je mag geven hangt af van je vooropleiding. Afhankelijk van je vooropleiding kan je ook lesgeven in een centrum voor volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de socio-culturele sector ... 

Soorten
De SLO wordt georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), hogescholen en universiteiten. Het ‘diploma van leraar’ dat je behaalt heeft dezelfde waarde of je de SLO nu volgde aan een CVO, universiteit of hogeschool. Er zijn wel een aantal verschillen tussen de specifieke lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO), universiteiten en hogescholen.

  • Centra voor VolwassenenOnderwijs 

Wat

In de lerarenopleidingen van CVO’s kies je niet voor een bepaald vak of een bepaald studiegebied. Je leert hoe je moet omgaan met leerlingen en hoe je leerstof op een goede manier kan overbrengen. De opleidingen in de CVO’s worden meestal deeltijds aangeboden. De opleidingen zijn ook modulair dus je kan zelf een flexibel traject uitstippelen. De opleidingen worden zowel overdag als ’s avonds georganiseerd.

Toelatingsvoorwaarden

Om een specifieke lerarenopleiding te volgen aan een CVO moet je minstens beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs. De meeste CVO’s in Antwerpen, Turnhout en Mechelen voorzien wel een ‘opstapmodule’ voor wie geen diploma secundair onderwijs heeft. Na het volgen van deze module, die de focus legt op taalvaardigheid en algemene vorming, kunnen mensen zonder diploma secundair onderwijs dus ook starten.

Waar

In het Antwerpse kan je aan volgende CVO's een specifieke lerarenopleiding volgen:

CVO Provincie Antwerpen

HBO5 Antwerpen (SCVO Pestalozzi)

CVO TNA

CVO Crescendo

CVO Horito

CVO HIK (ook 1-jarig traject voor hooggeschoolden: SLO@School in samenwerking met de geïntegreerde lerarenopleiding van Thomas More)

TSM Mechelen

  • Universiteiten - Hogescholen

Om de specifieke lerarenopleiding aan een universiteit of een hogeschool te volgen moet je minstens een professionele bachelor hebben behaald. Je moet dus echt al expert zijn binnen een bepaald vakgebied. Zowel de Universiteit Antwerpen als de Artesis Plantijn Hogeschool bieden deze lerarenopleiding aan. 

Specifieke lerarenopleidingen van de Universiteit Antwerpen

Wat
Binnen deze specifieke lerarenopleiding krijg je naast de lessen over omgaan met leerlingen ook een pakket vakdidactiek. Zo leer je hoe je de kennis die je hebt vanuit je afgeronde masteropleiding kan overbrengen naar leerlingen of studenten secundair onderwijs. Vanaf 2019-2020 wordt de huidige SLO vervangen door een educatieve master

Meer info? Klik hier

Specifieke lerarenopleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

SLO Muziek, drama en dans - AP Koninklijk Conservatorium
SLO Beeldende kunsten - AP Koninklijke Academie

Specifieke lerarenopleidingen van Thomas More Antwerpen (KU Leuven).

Deze specifieke lerarenopleiding richt zich op masters met een economisch diploma die voor de klas willen staan als leraar economie in het hoger secundair.

SLO Economie

 

CE3B01
0